umjetna inteligencija

Tag

Интелигенција је способност учења и понављања вјештина. Основна подјела је на: природну и вјештачку. Умјетна или вјештача интелигенција (Artificial intelligence – AI) се према степену развоја дијели на:  Narrow AI која подразумијева вјештачку интелигенцију која је одлична у једној области, нпр. Stockfish и/или Komodo у шаху, General AI је вјештачка интелигенција која је способна колико и...
Read More